Digitale geletterdheid op school, van idee naar praktijk.

Hoe zorg je ervoor dat digitale geletterdheid een plek krijgt binnen het onderwijs van de school? Wat is digitale geletterdheid precies en waarom is het noodzakelijk? De digitale wereld is al lang niet meer iets van de toekomst. Sterker nog, het is al niet meer weg te denken uit onze hedendaagse, 21e-eeuwse samenleving. Omgaan met deze digitale wereld vraagt om nieuwe vaardigheden en kennis. Om kinderen goed voor te bereiden op deelname aan de 21e -eeuwse samenleving moeten we kijken hoe we dit de kinderen kunnen aanbieden op school. De vraag voor de scholen is: “Bereiden we met de dingen die we nu doen de kinderen voor op de samenleving van de 21e eeuw?”

Volgens Kennisnet en SLO bereiden we de kinderen voor op de 21e eeuw door middel van de elf vaardigheden. Extra gericht op de digitale samenleving zijn vier van deze elf vaardigheden namelijk: ICT-Basisvaardigheden, Informatievaardig-heden, Mediawijsheid en Computational thinking. Deze vier vaardigheden samen noemen we digitale geletterdheid. Het is belangrijk dat deze vaardigheden een structurele plek krijgen in het onderwijs. Als school doe je dit door digitale geletterdheid op te nemen in de visie, met het schoolteam het belang hiervan uit te dragen en samen een helder plan te maken waarin (digitale) middelen en scholing zijn opgenomen.

Digitale geletterdheid is geen opzichzelfstaande leerlijn dat als apart vak gegeven hoeft te worden. Door het juist te verweven met de huidige lesstof sluiten de lessen meer aan bij de belevingswereld van kinderen en werk je meteen aan meerdere doelen tegelijkertijd. Goed kunnen zoeken en selecteren van informatie staat in direct verband met goede taal en leesvaardigheid, dit zien we ook terug wanneer we een zoekmachine gebruiken. Soms kom je pas bij de juiste zoekresultaten wanneer je synoniemen gebruikt! Met welke lessen bereiden jouw leerlingen zich voor op de digitale wereld?

Wil je een start of de volgende stap maken met digitale geletterdheid op jouw school? Wij denken graag met je mee! Meer info vind je hier: https://www.cooperatiefonderwijs.nl/digitale-geletterdheid/

View this post on Instagram

Digitale geletterdheid, in een swipe.

A post shared by Anje de Vries & Jos Spronk (@cooperatiefonderwijs) on