Coöperatief Onderwijs komt tegemoet aan de huidige behoefte van kinderen, ouders en leerkrachten.

Coöperatief onderwijs staat voor eigenaarschap en samenwerken.

Coöperatief Onderwijs is een onderwijsconcept waar vanuit eigenaarschap wordt samengewerkt. Dit zie je niet alleen terug in het pedagogisch- en didactisch handelen binnen de school, maar ook in de teamcultuur en het leiderschap.

Een voorwaarde voor het succesvol invoeren van Coöperatief Onderwijs is een uitgesproken vertrouwen in elkaar als team, in de teamleider en in de kracht van kinderen. Een team dat vanuit eigenaarschap samenwerkt vraagt om leiderschap dat ook vanuit dit principe werkt.

model
Je spreekt pas van Coöperatief Onderwijs wanneer alle drie deze elementen op orde zijn. Een schooldag bestaat uit zes duidelijk te onderscheiden pedagogische en didactische blokken. Deze worden vormgegeven vanuit de basisprincipes eigenaarschap en samenwerken.

Dan ontstaat er tijd en aandacht voor ieder kind, leren kinderen van en met elkaar, leren ze zelfverantwoordelijk keuzes maken en leren ze rekening houden met de ander. Kinderen worden zo door Coöperatief Onderwijs voorbereid op het leven in een moderne samenleving.

‘Het gaat om het leren en produceren van en met elkaar.’

Coöperatief Onderwijs gaat uit van het pedagogische principe eigenaarschap en samenwerken. Bij eigenaarschap ligt de nadruk op de actieve en zelfstandige rol die de individu heeft t.a.v. het zich eigen maken van kennis en vaardigheden. En bij samenwerken wordt altijd uitgegaan van ieders bijdrage in combinatie met onderlinge afstemming. Vanuit deze Coöperatieve Onderwijs-gedachte geven wij vorm aan ons gehele aanbod. Tijdens de inspiratiebijeenkomst wordt een oriëntatie en inventarisatie gemaakt en op basis hiervan wordt een aanbod op maat gemaakt. Het volledige aanbod vindt u via de link hieronder.

Coöperatief Onderwijs, iets voor uw school?

Begin met de inspiratiebijeenkomst. Deze is gericht op de visie en belang van onderwijsverandering met oog voor de toekomst. Het gaat hierbij om een oriëntatie en inventarisatie. Op basis hiervan wordt een aanbod op maat gemaakt (al naar gelang van de behoefte van het team) waarbij ook de ouders worden meegenomen in het proces.

Alle ruimte voor schoolspecifieke accenten.

Binnen Coöperatief Onderwijs is ruimte voor schoolspecifieke accenten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de gezonde school, kanjer school, vreedzame school maar ook onderzoekend leren en ervaringsgericht leren.

Veelgestelde vragen

Wat is Coöperatief Onderwijs?

Coöperatief Onderwijs is een manier van werken binnen de school waarbij de begrippen eigenaarschap en samenwerking praktisch vertaald zijn naar dagelijks onderwijs.

Voor wie is Coöperatief Onderwijs?

Voor elke school die toekomstgericht denkt. Coöperatief Onderwijs biedt tevens ruimte voor schoolspecifieke accenten zoals de gezonde school, kanjer school, vreedzame school en didactiek als onderzoekend en ontdekkend leren, ervaringsgericht leren e.d.

Waar begin ik?

Organiseer een inspiratiebijeenkomst voor het hele team. Deze is gericht op de visie en belang van onderwijsverandering met oog voor de toekomst en geeft een inkijk in Coöperatief Onderwijs.

Waar biedt het een oplossing voor?

Door Coöperatief Onderwijs is er tijd en aandacht voor ieder kind. Kinderen leren van en met elkaar, zelfverantwoordelijk keuzes maken en rekening houden met de ander. Kinderen worden zo voorbereid op het leven in een moderne samenleving en docenten hebben de tijd om daaraan bij te dragen.

Hoe kom ik in contact?

Wilt u ook de eerste stappen zetten? Neem dan contact met ons op via de contactpagina of mail rechtstreeks naar info@cooperatiefonderwijs.nl